Taas jokisuistossa, Kokemäenjoen suisto, Pori, 9.4.2012
Weblokit
Sen verran oli viimeksi deltalla lintuja, että oli tultava pian uudelleen. Vaikka on kova pohjoisvirtaus ja yöllä pakkasta vajaa 10 astetta, linnut vaihtuvat päivittäin. Päivän kierros noudatteli viimekertaista yläjuoksulta Pihlavanlahdelle ja takaisin. Jäät vähentyneet, tosin jonkin verran uutta jäätä suojaisissa paikoissa. Puussan taus edelleen vanhassa jäässä. Parin päivän takainen sinisorsamassa oli vähentynyt 1260 yksilöön. Hanhia hieman vähemmän, kun taas laulujoutsenia samaa luokkaa. Muita mukavia poimintoja olivat: nokikana 90, tukkasotka 228, töyhtöhyyppä 370, telkkä 220, isokoskelo 560, merikotka 12, uivelo 29, merimetso 150, silkkiuikku 16, punasotka 80, lapasotka 1, vuoden ensimmäinen laulava laulurastas ja edelleen reviirillään rummuttava valkoselkätikka.


Laulujoutsenia ja puolisukeltajia

Sinisorsien määrä vähentynyt yli 50%. Laulujoutsenia taas oli enemmän pelloilla, kuin joella.


x-polven amerikantavi?

Taviparvesta löytyi koiras, jolla valkoinen pystyviiva. Pystyviiva kuitenkin liian keskellä ja hartioiden valkea juova liian voimakakas amerikantaville, joten kyseessä lienee jonkin polven risteymä. Ko. lintu kuvassa neljäs oikelta.


Keväinen Kurapaskalaari & SHM

Lyttylänviiki pääosin sula Puussan ja Isojuovan välistä.


Merimetsoja kivillä

Merimetsoja näyttää kulkevan jokisuiston ja meren pesimäluotojen välillä tiivistä tahtia. Osa linnuista ottanut oleskelupaikakseen Varpukarien edustan pienet kivikkoluodot. Tuleva pesäpaikka?


Merikotkia

Deltalla pyöri tänään 12 merikotkaa, passaillen merimetsojen ja isokoskeloiden saalistusta. Kuvaan sain mahtumaan kolme yksilöä.


Karvianjuopaa alas & BRH

Sen verta oli Karvianjuopa jo sulanut, että läpi yritettiin. Talvi raivanut jonkin verran ruovikkoa juovan rannoilta.


Karvianjuovan tukos

Läpiajo jäi kuitenkin hieman kesken. Tärnooran tullessa näkyviin, vastassa oli talven aikana siivoutuneet ruovikkomassat ja yhtenäinen jääkenttä. Ensi kerralla sitten...


Ja maihin...

Ja maihin...


Kommentoi
9.4.2012 Kokemäenjoen suisto, Pori, Finland
Weblokit
Copyright, 2012  Antti J. Lind